در باره ما

این سیستم که اپلکشن قابل استفاده در موبایل های آن نیز قابل دسترس است، استفاده از آن خیلی ساده میباشد. اگر بصورت اوسط فکر کنیم که در افغانستان به تعداد یک ملیون نفر از انترنت استفاده می کنند، پس اگر این یک ملییون نفر به مثابه یک شهروند آگاه رای خودرا ورای حد اقل سه تن ازاعضای فامیل ویا دوستان خودرا درج سیستم نمایند، ما میتوانیم که دقیق از چهار ملیون رای بصورت شفاف و دقیف تحت نظارت داشته باشیم

فورم درج شکایت

ارقام ثبت نام رأیدهندگان در سطح مراکز رأی دهی

بیوگرافی کاندیدان برتر هفته

June 10, 2017

سمیع الله مهدی

  سمیع‌الله مهدی در سال ۱۳۶۳ در شهر پلخمری به دنیا آمد. به سببِ جنگ‌های داخلی، مثلِ بیشترِ هم‌نسلانش، صنف‌های ... Read More
June 10, 2017

اسم کاندید دوم

از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More
June 10, 2017

کاندید سوم

از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More