در باره ما

این سیستم که اپلکشن قابل استفاده در موبایل های آن نیز قابل دسترس است، استفاده از آن خیلی ساده میباشد. اگر بصورت اوسط فکر کنیم که در افغانستان به تعداد یک ملیون نفر از انترنت استفاده می کنند، پس اگر این یک ملییون نفر به مثابه یک شهروند آگاه رای خودرا ورای حد اقل سه تن ازاعضای فامیل ویا دوستان خودرا درج سیستم نمایند، ما میتوانیم که دقیق از چهار ملیون رای بصورت شفاف و دقیف تحت نظارت داشته باشیم

شمارش معکوس روز انتخابات

زمان – شنبه، 28 میزان 1397 – روز انتخابات ولسی جرگه

  فورم درج شکایت

  ارقام ثبت نام رأیدهندگان در سطح مراکز رأی دهی

  بیوگرافی کاندیدان برتر هفته

  June 10, 2017

  سمیع الله مهدی

    سمیع‌الله مهدی در سال ۱۳۶۳ در شهر پلخمری به دنیا آمد. به سببِ جنگ‌های داخلی، مثلِ بیشترِ هم‌نسلانش، صنف‌های ... Read More
  June 10, 2017

  اسم کاندید دوم

  از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More
  June 10, 2017

  کاندید سوم

  از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More
  June 10, 2017

  کاندید نمبر ۴

  از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More