بیوگرافی کاندیدان برتر هفته

June 10, 2017

سمیع الله مهدی

  سمیع‌الله مهدی در سال ۱۳۶۳ در شهر پلخمری به دنیا آمد. به سببِ جنگ‌های داخلی، مثلِ بیشترِ هم‌نسلانش، صنف‌های ... Read More
June 10, 2017

اسم کاندید دوم

از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More
June 10, 2017

کاندید سوم

از نوشته ها همه تنها دوستارِ آن ام که با خونِ خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که ... Read More